Anmälan till Vänsterungas svenskspråkiga utskott

(suomeksi alempana)

Vill du vara med i att skapa och förstärka Vänsterungas svenskspråkiga verksamhet? Anmäl dig till svenskspråkiga utskottet!

Vänsterungas förbundskongress beslöt i början av november 2019 att grunda ett svenskspråkigt utskott. Utskottets verksamhet börjar i början av år 2020. Du behöver inte binda dig till utskottets verksamhet för hela förbundskongressperioden, utan kan vara med enligt dina egna krafter och tidtabeller, men tanken är att utskottet skolas och gruppsammanhållningen utvecklas under hela verksamhetsperioden.

Utskottet definierar sina målsättningar tillsammans med Vänsterungas styrelse. På grund av att det är fråga om ett helt nytt utskott, har du utmärkta chanser att påverka utskottets riktning och framtid! I allmänhet har Vänsterungas utskott som syfte att förverkliga föreningens verksamhet, förbereda förslag till Vänsterungas styrelse och främja organisationens värden som är socialism, demokrati, feminism, rödgrön miljörättvisa och internationalism.

Utskottet kommer att välja en ordförande, viceordförande, sekreterare, informatör och ekonomiansvarig bland sina medlemmar och dessa uppgifter kan delas på nytt under verksamhetsperioden.

ANMÄL HÄR: https://extra.vanu.fi/toimintaa!

 

Haluatko olla mukana luomassa ja vahvistamassa Vasemmistonuorten ruotsinkielistä toimintaa? Ilmoittaudu ruotsinkieliseen jaostoon!

Vasemmistonuorten liittokokous päätti marraskuun 2019 alussa perustaa ruotsinkielisen jaoston. Jaoston toiminta alkaa vuoden 2020 alussa. Sinun ei tarvitse sitoutua jaoston toimintaan koko liittokokouskaudeksi, vaan voit tulla mukaan omien voimiesi ja aikataulujesi mukaan, mutta ajatuksena on, että jaostoa koulutetaan ja ryhmäytetään koko sen toimintakauden ajan.

Jaosto määrittelee omat tavoitteensa yhdessä Vasemmistonuorten hallituksen kanssa. Koska kyseessä on täysin uusi jaosto, on sinulla erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa jaoston suuntaan ja tulevaisuuteen! Yleisesti Vasemmistonuorten jaostojen tarkoitus on toteuttaa järjestön toimintaa, valmistella aloitteita Vasemmistonuorten hallitukselle ja edistää järjestön arvoja, joita ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys sekä kansainvälisyys. Jaoston toiminta on ruotsinkielistä, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan kielitaidostaan riippumatta.

Jaosto tulee valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, sisäisen tiedottajan sekä talousvastaavan ja nämä tehtävät voidaan jakaa uudelleen toimintakauden aikana.

ILMOITTAUDU TÄÄLLÄ: https://extra.vanu.fi/toimintaa!

 
1 Start 2 Granska | Esikatsele