Varoitusviesti

Tämä lomake on suljettu

Toimintaa! | Ilmoittaudu Vasemmistonuorten työryhmiin ja jaostoihin

Vasemmistonuorten valtakunnallisesta toiminnasta valtaosa tapahtuu jaostoissa ja työryhmissä. Kaikki halukkaat Vasemmistonuoret otetaan mukaan. Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, jaostot liittokokouksissa. Kumpiinkin voi liittyä mukaan koska vain.

Jaostot ja työryhmät työskentelevät omien suunnitelmiensa mukaisesti. Iso osa kommunikoinnista tapahtuu verkossa, mutta myös kokoontumisia järjestetään. Osallistuminen vaatii jonkin verran aikaa ja sitoutumista. Toiminta on vapaaehtoista ja omaa osallistumistaan voi säädellä tarpeen mukaan. Keskusjärjestön hallitus ja työntekijät antavat tukea jaostoille ja työryhmille.

Jaostoille ja työryhmille järjestetään yhteinen koulutusviikonloppu pääkaupunkiseudulla 28.2.-1.3.2020. Viikonlopun tavoitteena on ryhmäytyä ja tehdä toimintasuunnitelmia.

Jaostot

Ruotsinkielinen jaosto – Svenskspråkiga utskottet
Kansainvälisen toiminnan jaosto

Jaostot toimivat kahden vuoden jaksoissa ja niistä päätetään liittokokouksissa. Jaostojen tarkoitus on antaa jäsenistölle tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita he voivat käyttää järjestön sisällä ja sen ulkopuolella.

Työryhmät

Internet-aktivismityöryhmä
Järjestöjaksamisen työryhmä
V
irkistystoiminnan työryhmä
Kesäleirityöryhmä
Koulutusuudistuksen työryhmä
Vammaispoliittinen työryhmä
Ekososialistisen kampanjan työryhmä

Työryhmät toteuttavat ja kehittävät järjestön toimintaa, mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja tukevat jäsenten omaa aktiivisuutta. Työryhmä perustetaan määräajaksi, jonka jälkeen työryhmä esittää hallitukselle yhteenvedon toiminnastaan.

Myös vähintään neljä henkilöjäsentä voi tällä lomakkeella esittää hallitukselle uuden työryhmän perustamista. Esityksessä tulee olla lyhyt suunnitelma tavoitteesta, toiminnasta ja tarvittavasta budjetista. Jäsenten esittämä työryhmä voidaan jättää perustamatta vain painavista syistä.

Arto Leinonen
Järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattori
arto@vasemmistonuoret.fi
045 662 8206