Toimintaa! | Ilmoittaudu Vasemmistonuorten työryhmiin ja jaostoihin

Vasemmistonuorten valtakunnallisesta toiminnasta valtaosa tapahtuu jaostoissa ja työryhmissä. Kaikki halukkaat Vasemmistonuoret otetaan mukaan. Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, jaostot liittokokouksissa. Kumpiinkin voi liittyä mukaan koska vain.

Jaostot ja työryhmät työskentelevät omien suunnitelmiensa mukaisesti. Iso osa kommunikoinnista tapahtuu verkossa, mutta myös kokoontumisia järjestetään. Osallistuminen vaatii jonkin verran aikaa ja sitoutumista. Toiminta on vapaaehtoista ja omaa osallistumistaan voi säädellä tarpeen mukaan. Keskusjärjestön hallitus ja työntekijät antavat tukea jaostoille ja työryhmille.

Jaostoille ja työryhmille järjestetään yhteinen koulutusviikonloppu pääkaupunkiseudulla 28.2.-1.3.2020. Viikonlopun tavoitteena on ryhmäytyä ja tehdä toimintasuunnitelmia.

Jaostot

Ruotsinkielinen jaosto – Svenskspråkiga utskottet
Kansainvälisen toiminnan jaosto

Jaostot toimivat kahden vuoden jaksoissa ja niistä päätetään liittokokouksissa. Jaostojen tarkoitus on antaa jäsenistölle tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita he voivat käyttää järjestön sisällä ja sen ulkopuolella.

Työryhmät

Internet-aktivismityöryhmä
Järjestöjaksamisen työryhmä
V
irkistystoiminnan työryhmä
Kesäleirityöryhmä
Koulutusuudistuksen työryhmä
Vammaispoliittinen työryhmä
Ekososialistisen kampanjan työryhmä

Työryhmät toteuttavat ja kehittävät järjestön toimintaa, mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja tukevat jäsenten omaa aktiivisuutta. Työryhmä perustetaan määräajaksi, jonka jälkeen työryhmä esittää hallitukselle yhteenvedon toiminnastaan.

Myös vähintään neljä henkilöjäsentä voi tällä lomakkeella esittää hallitukselle uuden työryhmän perustamista. Esityksessä tulee olla lyhyt suunnitelma tavoitteesta, toiminnasta ja tarvittavasta budjetista. Jäsenten esittämä työryhmä voidaan jättää perustamatta vain painavista syistä.

Arto Leinonen
Järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattori
arto@vasemmistonuoret.fi
045 662 8206

Virallinen, väestörekisterissä ja Vasemmistonuorten jäsenrekisterissä oleva etunimesi.
Se etunimi jota haluat itsestäsi käytettävän.
Mitä haluat päästä tekemään? Missä osaat auttaa muita?
Onko asioita, jotka Vasemmistonuorten työntekijän olisi hyvä tietää tai ottaa huomioon? Tässä voit ilmaista luottamuksellisia asioita.

___

Työryhmä kehittää Vasemmistonuorten verkkovaikuttamisen toimintatapoja.

___

Työryhmä kehittää Vasemmistonuorten toimintamalleja jäsenistön jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

___

Jaosto perehtyy ja toimii kansainväliseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi jaosto vastaa kansainvälisestä sisarjärjestöyhteistyöstä ja ulkomaanmatkoista.

___

Työryhmä hoitaa itä-suomessa 8.-12.7.2020 järjestettävän kesäleirin käytännön järjestelyjä.

___

Työryhmä kehittää modulaarisen koulutusjärjestelmän Vasemmistonuorille. Työryhmää johtaa järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattori.

___

Utskottet definierar sina målsättningar tillsammans med Vänsterungas styrelse. Om du har anmälat sig tidigare du behöver inte att göra de igen. Jaosto määrittelee omat tavoitteensa yhdessä Vasemmistonuorten hallituksen kanssa. Aiemmin ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.

___

Työryhmä valmistelee Vasemmistonuorille vammaispoliittista ohjelmaa sekä suunnittelee poliittista kampanjaa vuodelle 2021.

___

Työryhmä kehittää Vasemmistonuorten virkistystoimintaa.

___

Työryhmä suunnittelee Vasemmistonuorille poliittisen kampanjan syksyksi 2020. Kampanjassa käsitellään erityisesti ilmastonmuutosta ja antikapitalismia.

___