Ilmoittaudu Vasemmistonuorten jaostoihin ja työryhmiin

Virallinen, väestörekisterissä ja Vasemmistonuorten jäsenrekisterissä oleva etunimesi.
Se etunimi jota haluat itsestäsi käytettävän.
Onko asioita, jotka Vasemmistonuorten työntekijän olisi hyvä tietää tai ottaa huomioon? Tässä voit ilmaista luottamuksellisia asioita.

___

Jaostot

___

AgitProp -jaoston tehtäviin kuuluu järjestön sisäisen ja ulkoisen kulttuuritoiminnan, -sisällön ja -materiaalin tuottaminen, esimerkiksi vasemmistolaisen musiikin, kirjallisuuden, tapahtumien ja taiteen muodossa. Jaosto pyrkii herättämään henkiin vasemmistolaista kulttuuritoimintaa ja levittämään poliittista sanomaa laajemmin taiteen keinoin.
International Committee is in contact with other left-wing youth organizations in Europe and all over the world. It also follows international news and comments on international issues. / Kansainvälinen jaosto: Kansainvälinen jaosto pitää yhteyttä muihin vasemmistolaisiin nuorisojärjestöihin ja -verkostoihin ympäri Euroopan ja maailman, sekä seuraa ja ottaa kantaa kansainvälisiin tapahtumiin.
Sateenkaarijaosto tukee Vasemmistonuorten työtä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien eteen.
Svenskspråkiga utskottet ordnar Vänsterungas verksamhet på svenska. Utskottet använder enbart svenska i sin verksamhet och material, men flytande språkkunskaper krävs inte för att kunna delta, endast intresse att komma med och lära sig! / Ruotsinkielinen jaosto: Ruotsinkielinen jaosto toteuttaa Vasemmistonuorten ruotsinkielistä toimintaa. Vaikka jaoston toimintakieli on ruotsi, ei toimintaan osallistumiseen vaadita natiivia kielitaitoa, ainoastaan halua osallistua ja oppia!
Työmarkkinapoliittinen jaosto seuraa työmarkkinapoliittista tilannetta ja ottaa kantaa ajankohtaisiin teemoihin. Jaoston tehtävänä on myös tutustuttaa ja aktivoida nuoria ay-toimintaan, sekä rakentaa yhteystyötä ammattijärjestöjen kanssa.

___

Työryhmät

___

Työryhmä edistää Vasemmistonuorten tavoitetta perustaa ilmastoasioiden kansalaisfoorumi Suomeen. Se kirjoittaa kannanottoja ja mielipidekirjoituksia sekä järjestää tapahtumia joissa kansalaisfoorumin ideaa levitetään puolueisiin ja järjestöihin
Työryhmä suunnittelee ja järjestää eritasoisia luonto- ja vaellusretkiä, jotka ovat avoimia kaikille Vasemmistonuorten jäsenille.
Työryhmä laatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen asiakirjan, joka hyväksytetään vuoden 2023 liittokokouksessa tai jäsenäänestyksellä.
Työryhmä jatkaa vammaispoliittisen kampanjan pohjalta Vasemmistonuorten työtä vammaisten oikeuksien edistämiseksi.

___

Kampanjatyöryhmät

___

Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa vuokralaispoliittisen kampanjan yhteistyössä keskusjärjestön kanssa syksyllä 2022.
Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähisuhdeväkivaltaan pureutuvan kampanjan yhteistyössä keskusjärjestön kanssa talvella 2022–2023.
Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa ensisijaisesti jäsenistölle suunnitellun, koulutuksellisen talouspoliittisen kampanjan yhteistyössä keskusjärjestön kanssa vuoden 2023 aikana.

___