Varoitusviesti

Tämä lomake on suljettu

Why this is this way? -course 2019

Sign up is closed! If you want to come to the course, contact:

Organization and Youth Work Coordinator
Arto Leinonen
arto[at]vasemmistonuoret.fi, 0456628206

 

Ilmoittautuminen suomeksi: https://extra.vanu.fi/miksi-tama-on-nain
på svenska nedan

Are you between 13 and 19 years, and a member of The Left Youth of Finland or interested in becoming one?

Why this is this way? is a course designed for our youngest members. During this course you will be introduced to the Finnish political system, left-wing movement and The Left Youth of Finland. These topics will be processed through our five core values: feminism, socialism, democracy, red-green enviromentalism and internationalism. The course will be held in the Greater Helsinki area from the 17th of May to the 19th of May.

Sign up here at the latest 5.5.

The course is free of charge for our members and all the travel expenses (for the cheapest public option) will be paid. Shared transport to the course center will leave from the Helsinki city center at 17:00 on Friday the 17th of May, and we will be back in the same place at 14:30 on Sunday the 19th.

The event will be held in Finnish. Personal assistants are free to attend and their travel expenses will be covered as well. At our national events we provide the following assistance:

induction loop
general assistant
translator: Finnish - English
translator: Finnish - Swedish
translator: FInnish - Finnish sign language

If you need any of these, please let us know beforehand.

Unfortunately the building is not fully accessible. There is a ramp to the building, but the outer door is narrow. If you are using a wheelchair, please let us know beforehand, so we can make sure the door is big enough for the wheelchair to fit in.

The event is free of alcohol and substance use. All served food is vegan.

Welcome to a weekend of learning, cozyness, good food and sauna.

More information:
Organization and Youth Work Coordinator
Arto Leinonen
arto[at]vasemmistonuoret.fi, 0456628206

 

Är du mellan 13-19 och med i Vänsterunga, eller intresserad av att bli medlem?

Varför är det så här? -kursen är menad för våra yngsta medlemmar och ger dig en introduktion till Finlands politiska system, vänstern som rörelse och Vänsterunga. Vi behandlar dessa teman utgående från Vänsterungas fem centrala värden: feminism, socialism, demokrati, rödgrön miljörättvisa och internationalism. Kursen ordnas i huvudstadsregionen 17-19.5.2019

Anmäl dig senast 15.5. genom formuläret här.

Att delta är gratis för medlemmar i Vänsterunga och vi täcker också alla dina resekostnader med billigaste kollektivtrafik. Vi ordnar gemensam transport från Helsingfors centrum till kursgården kl 17.00 på fredag och återvänder till samma plats på söndag kl 14.30

Kursen ordnas på finska. Personliga assistenter är välkomna med och behöver heller inte betala deltagaravgift eller stå för resekostnader. På Vänsterungas riksomfattande eveneamng erbjuder vi följande hjälpmedel och tjänster:

Hörselslinga
Allmän assistent
Tolkning finska-engelska
Tolkning finska-svenska
Tolkning finska-finsk teckenspråk

Om du behöver nån av dessa hjälpmedel eller tjänster, anmäl det i förväg

Kursgården är tyvärr inte tillgänglig. Till utrymmet finns ramp, men dörren är smal. Om du kommer med rullstol, kontakta oss i förväg för att vara säker på att den ryms.

Evenemanget är alkohol- och rusmedelsfritt. All mat är vegansk.

Välkommen med på en helg av högklassig utbildning, trevlig lägerkänsla, god mat och bastu.

Mer info fås av:
Arto Leinonen
Koordinator för ungdomsarbete
Arto Leinonen
arto[at]vasemmistonuoret.fi, 0456628206