Projektirahahakemus

Tällä lomakkeella voit hakea Vasemmistonuorten projektirahoitusta. Ennen hakemuksen täyttämistä on syytä tutustua voimassa olevaan projektirahaohjesääntöön, josta löytyvät rahoituksen myöntämisen yleiset ehdot, käyttöön liittyvät rajoitteet sekä laatimis- ja tilittämisohjeet. Vasemmistonuorten työvaliokunta käsittelee saapuneet projektirahahakemukset noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisätietoja projektirahoituksesta saa Vasemmistonuorten pääsihteeriltä.

 
1 Projektirahahakemus 2 Esikatselu 3 Valmis
Hakijan, perus- tai piirijärjestön nimi tai toimintaryhmän jäsenet.
Yhteyshenkilön ja tilityksestä vastaavan henkilön sähköpostiosoite. Sähköpostiin toimitetaan yhteenveto toimitetusta projektirahahakemuksesta.
Täytä, jos haet rahaa tapahtumalle. Jos tapahtuma kestää useamman kuin yhden päivän, tapahtuman alkamisen päivämäärä riittää.
Kirjoita tähän kuvaus tapahtumasta tai toiminnasta jolle haet rahoitusta.
Miten tapahtumasta tai toiminnasta on tiedotettu tai tarkoitus tiedottaa?
Erittele tähän millaisia kuluja ja tuottoja tapahtumalla/toiminnalla on arvioitu olevan. Kerro myös mikäli tapahtumaan on haettu/saatu rahoitusta muualta.
euroa
Huomaa, että projektirahaa myönnetään lähtökohtaisesti 50% kuluista. Vasemmistonuorten omien työryhmien toimintaan myönnetään 100% kuluista.
Yli 50% kulut kattava projektiraha voidaan myöntää vain hyvin perustellusta syystä.
Miksi haet yli 50% projektirahaa?
Tilinumero (IBAN-muodossa) jolle projektiraha maksetaan.
Haluatko lisätä hakemukseen liitteitä?
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt.