Liity Vasemmistonuorten jäseneksi – Bli medlem i Vänsterunga – Become a member of The Left Youth of Finland

Tule mukaan Vasemmistonuorten toimintaan – liity jäseneksi! Jäseneksi voivat liittyä 13–30-vuotiaat nuoret. Alle 15-vuotiailta edellytetään paperista liittymislomaketta, sillä he tarvitsevat huoltajan allekirjoituksen lomakkeeseen. Jäsenyys ei maksa mitään ja saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Libero-lehden kotiisi!

Bli medlem i Vänsterunga! Om du är mellan 13-30 år kan du bli medlem i Vänsterunga. Är du under 15 år gammal behöver du tillåtelse av din vårdnadshavare och deras signatur på en medlemsblankett av papper för att bli medlem. Det kostar inget att vara medlem, och som medlemsförmån får du åsikts- och kulturtidskriften Libero fyra gånger om året!

Become a member of The Left Youth of Finland! Anyone between 13 and 30 years of age is eligible for a membership of The Left Youth. People who are under 15 years need to fill a printed form as they need a signature from their guardian to join. Membership is free of charge and a member receives a copy of the magazine Libero four times a year!

Kaikki viralliset, väestörekisterissä olevat etunimesi.
Alla dina officiella förnamn som är markerade i folkbokföringen.
All your official first names that are marked in the civil registration.
Se etunimi tai nimen osa, jota haluat itsestäsi käytettävän. Muista ilmoittaa nimenmuutoksesta jos/kun väestörekisteriin merkitty virallinen nimesi muuttuu.
Det eller de förnamn du vill bli tilltalad som. Kom ihåg att anmäla namnändring om/när ditt namn i folkbokföringen ändras.
Name that you wish to be used of yourself. Remember to inform us if/when your official name in the civil registration changes.
Virallinen, väestörekisterissä oleva sukunimesi.
Ditt officiella efternamn som är markerat i folkbokföring.
Official last name that is marked in the civil registration.
Nykyinen kotiosoitteesi. Tulet liittymisen jälkeen saamaan postitse tervetuliaiskirjeen.
Din nuvarande gatuadress. Efter att ha blivit medlem får du ett välkomstbrev.
Your current street address. After becoming a member you will receive a welcome letter.
Kirjoita postinumero ja valitse sen perusteella listasta postitoimipaikka. Postitoimipaikat ovat muodossa 12345 TOIMIPAIKKA (Kunta).
Syötä matkapuhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa, esimerkiksi +358401234567
Lägg till ditt telefonnummer i ett internationellt format, till exempel +358401234567
Add your telephone number in the international format, for example +358401234567
Syötä sellainen sähköpostiosoite joka tulee säilymään käytössäsi.
Lägg till en e-post som du kommer att använda också i framtiden.
Add an e-mail address that you are going to use in future aswell.
Syntymäaika – Födelsedatum – Date of Birth *
Vasemmistonuorten jäseneksi voi liittyä kuka tahansa 13-30 -vuotias. Alle 15-vuotiailta edellytetään paperista liittymislomaketta, sillä he tarvitsevat huoltajan allekirjoituksen lomakkeeseen.
Om du är mellan 13-30 år kan du bli medlem i Vänsterunga. Är du under 15 år gammal behöver du tillåtelse av din vårdnadshavare och deras signatur på en medlemsblankett för att bli medlem.
Anyone between 13 and 30 years of age is eligible for a membership of The Left Youth. People who are under 15 years need to fill a printed form as they need a signature from their guardian to join.
Muoto: 22.07.2024
Vasemmistonuorten jäsenet saavat maksutta kotiinsa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Libero-lehden. Haluatko sinä lehden kotiisi vai et?
Som medlemsförmån får du åsikts- och kulturtidskriften Libero gratis fyra gånger om året. Vill du få Libero eller inte?
Members receive a free copy of the Libero magazine four times a year. Would you like to receive it or not?
Millä kielellä haluat tervetulokirjeesi?
På vilket språk vill du ha ditt välkomstbrev?
In which language do you want your welcome letter?
Haluan sähköpostitse tietoa toiminnasta ja haluan, että minut lisätään postituslistoille (suositeltavaa)
Jag vill få information om verksamhet per e-post och gå med på e-postlistan (rekommenderas)
I want to receive information via e-mail, and I want to be added on the mailing lists (recommended)
Syötä henkilötunnuksesi molemmat osat varmentaaksesi henkilöllisyytesi. Huomaa että jonkun muun kuin oman henkilötunnuksen syöttäminen on rikoslain 38. luvun 9§ mukaan rikos.
Fyll i båda delarna av din personbeteckning för att styrka din identitet. Observera att fylla i en annan personbetecking än din egen är ett brott enlig strafflagens 38 kap 9§
Add both parts of your personal identification number to verify your identity. Note that according to the Criminal code of Finland it is illegal to add a personal identification number that is not yours.
Suositteliko joku Vasemmistonuoriin liittymistä sinulle? Jos kyllä niin kuka?
Olen lukenut Vasemmistonuorten jäsenrekisterin rekisteriselosteen, ja hyväksyn henkilötietojeni tallentamisen ja käytön sen mukaisesti.
Jag har läst Vänsterungas registerbeskrivning och godkänner att mina personuppgifter sparas och används englig den.
I have read the members’ privacy policy of The Left Youth of Finland, and I accept the saving and usage of my personal information as stated in the privacy policy.