Varoitusviesti

Tämä lomake on suljettu

Ilmoittautuminen Vasemmistonuorten liittokokoukseen 2019

Anmälan till Vänsterungas Kongress 2019 / Sign up for the General Assembly of the Left Youth of Finland
Kongressens arbetsspråk är finska, men det går att delta på svenska. Vi erbjuder möjlighet till tolkning finska-svenska
The working language of the General Assembly is Finnish, but you can participate in English. We offer interpretation Finnish-English.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9. Tarvitsemme tiedot ajoissa liittokokouskoulutusten ja -kuljetusten vuoksi.
Sista anmälningdag är 22.9. Last day to sign up is 22.9.