Liity Vasemmistonuorten kannatusjäseneksi / Bli stödjande medlem / Become a supporting member

Vasemmistonuorten varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 13-30 vuotiaat. Jos olet jo täyttänyt 30 mutta haluat tukea Vasemmistonuorten työtä myös jatkossa, voit liittyä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys maksaa 50 €/vuosi. Kannatusjäsenenä saat jäsenetuna Libero-lehden neljää kertaa vuodessa. Täyttämällä tämän lomakkeen lähetämme sinulle kannatusjäsenyyden laskun. Jos haluat tukea Vasemmistonuoria rahallisesti kertaluontoisesti, lue lisää sivulta Lahjoita VasemmistonuorilleJäsenrekisterin rekisteriseloste löytyy täältä.

Om du är mellan 13-30 år kan du bli medlem i Vänsterunga.  Är du över 30 år kan du bli stödjande medlem för 50€/år. Som stödjande medlem för du tidnignen Libero fyra gånger om året. Genom att fylla i den här blanketten skickar vi dig räkning för stödjande medlemskap. Om du vill stöda Vänsterunga eknonomiskt genom en donation, kan du läsa mera på sidan Lahjoita VasemmistonuorilleDu kan läser Vänsterungas registerbeskrivning här.

Anyone between 13 and 30 years of age is eligible for full membership of The Left Youth. People over 30 years of age are eligible for supportive membership for 50€/year. As a supporting member you get the magazine Libero four times a year. By filling out this form we will send you a bill for the supportive membership. If you want to support The Left Youth of Finland financially through a one-time donation, you can read more here Lahjoita VasemmistonuorilleThe members’ privacy policy is found here.

Olen lukenut Vasemmistonuorten jäsenrekisterin rekisteriselosteen, ja hyväksyn henkilötietojeni tallentamisen ja käytön sen mukaisesti. Jag har läst Vänsterungas registerbeskrivning och godkänner att mina personuppgifter sparas och används englig den. I have read the members’ privacy policy of The Left Youth of Finland, and I accept the saving and usage of my personal information as stated in the privacy policy.