Varoitusviesti

Tämä lomake on suljettu

Hae Vasemmistonuorten järjestösuunnittelijaksi

Vasemmistonuoret ry hakee järjestösuunnittelijan sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen viimeistään 17.10.2022 ja päättyen alustavasti heinäkuussa 2023. Työaika on 37,25 tuntia viikossa ja työn pääasiallinen suorittamispaikka on Helsinki. Työtä on mahdollista tehdä merkittävissä määrin etänä. Työhön perehdytetään nykyisen järjestösuunnittelijan toimesta.

Järjestösuunnittelijan työnimike on päivitetty entisestä järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattorista. Järjestösuunnittelija vastaa Vasemmistonuorten nuorisotyöstä suunnittelemalla, järjestämällä ja kehittämällä järjestön koulutustoimintaa. Lisäksi hän käyttää osaamistaan järjestön toimintaan liittyvien valtakunnallisten tapahtumien ja kampanjoiden toteutukseen, vapaaehtoisten koordinointiin ja jäsenten sekä jäsenjärjestöjen tukemiseen.

Järjestösuunnittelijalta edellytämme kokemusta nuorten parissa työskentelystä ja B-luokan ajokorttia. Lisäksi arvostamme soveltuvaa koulutusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta järjestötoiminnasta ja vasemmistolaista maailmankatsomusta. Tarjoamme oppimista ja kehittymistä tukevan työympäristön sekä työsuhde-etuina lounasseteleitä, kulttuuri- ja virikeseteleitä sekä HSL -edun ja kattavan työterveydenhoidon. Työhön kuuluu olennaisesti erilaisten sähköisten järjestelmien hallinnointia ja kehittämistä, kuten nuorisojärjestön keskustelualustojen moderointi sekä verkkopohjaisen koulutus- ja materiaalisisältöjen kehittäminen. Työhön kuuluu myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työsuhteen alkaessa tarkistetaan rikostaustaote lasten kanssa työskentelevälle.

Järjestösuunnittelijan palkka on 2 609,35 euroa/kk. Palkkaan tulee 1,5% korotus 1.1.2023.

Hakemukset toimitetaan sähköisen lomakkeen kautta maanantai 10.10.2022 mennessä.

Vasemmistonuoret haastattelee osan hakijoista Helsingissä perjantaina 14.10.2022. Haastattelu on mahdollista suorittaa myös etänä. Haastatteluun kutsuttaviin ollaan yhteydessä puhelimitse 12.10.2022. Haastatteluiden perusteella tehdään päätös, jonka tiimoilta ollaan yhteydessä haastateltuihin hakijoihin aamupäivällä 15.10.2022.

Kannustamme eri vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä hakemaan paikkaa. Hakemuksia käsitellään anonyymisti eikä hakemukseen tarvitse liittää valokuvaa.

Tiedusteluihin vastaa pääsihteeri Amro El-khatib, +358 45 644 7880 tai amro@vasemmistonuoret.fi.

Lomakkeeseen syötetyt tiedot hävitetään viimeistään kahden kuukauden kuluessa niiden syöttämisestä.